Hrvatski|English
header.gif
   
IZBORNIK
Okvir za prijavu
Korisničko ime
Zaporka
Prijava

 


Hrvatska odvjetnička komora
Koturaška 53/II
10000 Zagreb
tel.: +385 1 6165 200 
fax: +385 1 6170 686
hok-cba@hok-cba.hr
www.hok-cba.hr

 

Pozdravna riječ predsjednika

roberttravasweb4_800_600px.jpgPoštovane dame i gospodo,
cijenjene kolegice i kolege,

dobro došli na web stranicu Hrvatske odvjetničke komore. Ovdje možete pronaći podatke o našoj Komori, njezinim tijelima i ustroju kao i opće podatke o odvjetništvu u Hrvatskoj. Putem web stranice možete pretraživati podatke o odvjetnicima, odvjetničkim vježbenicima, odvjetničkim uredima i društvima, a dostupni su i svi propisi relevantni za odvjetničku profesiju.  

 

Robert Travaš,
predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
 

Vodstvo Hrvatske odvjetničke komore

više

Europski dan odvjetnika

Od ove godine, temeljem inicijative CCBE, obilježavat će se Europski dan odvjetnika, a kako bi se javnost upozorila i pozvala na razmišljanje o najvažnijim pitanjima vezanim uz društvo, ljudska prava i naravno o biti naše profesije. Kao dan obilježavanja Europskog dana odvjetnika, ove godine izabran je 10.12. budući se poklapa sa Svjetskim danom ljudskih prava.

više

22. Hrvatski arbitražni dani

U organizaciji Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, održati će se  22. Hrvatski arbitražni dani, 4. i 5. prosinca 2014. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore.  više

Javna tribina: Odvjetnici i prava djece

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade organizira javnu tribinu: Odvjetnici i prava djece, koja će se održati 9.12.2014. od 13.00 do 15.00 sati, Kaptol 27 u Zagrebu.

više

Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava srpanj-rujan 2014.

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava pripremio je pregled najvažnijih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u trećem tromjesečju 2014. Pregled je dostupan na novim internetskim stranicama Ureda zastupnika: https://uredzastupnika.gov.hr/

 

Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u Europsko kazneno pravo

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu organizira XXVII. redovno Savjetovanje: "Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u Europsko kazneno pravo" koje će se, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Ive Josipovića, održati u Opatiji, od 4-6.12.2014. u Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta. više

Poslijediplomski specijalistički studij "Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU"

Katedra za pravo  Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obavještava da u akademskoj godini 2014/2015 upisuju kandidate IX. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

više

Izbor odluka Visokog trgovačkog suda

Visoki trgovački sud objavio je novi Izbor odluka u kojem su zastupljene najreprezentativnije odluke trgovačkih sudova iz područja obveznog prava, prava trgovačkih društava, vrijednosnih papira, prava industrijskog vlasništva, pomorskog prava, parničnog, ovršnog i stečajnog postupka te sukoba zakona.

Postupanje po zadužnicama - izmjena Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

U Narodnim novinama broj 125/14 objavljen je 27.10.2014. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica koji je stupio na snagu 28.10.2014., a kojim je brisan dotadašnji članak 8., koji je propisivao javnim bilježnicima obvezu upisa u Registar zadužnica i bjanko zadužnica (dalje: Registar) koje su ovjerene ili potvrđene prije 15.10.2012. na zahtjev vjerovnika.
više

Konferencija: Europski odvjetnici u Uniji koja se mijenja

Godišnja konferencija Europskog kruga baristerske komore Engleske i Walesa održat će se u suradnji s Hrvatskom odvjetničkom komorom od 13. do 15. studenoga 2014. godine u Zagrebu.
Tema konferencije je "Europski odvjetnici u Uniji koja se mijenja" a radni dio Konferencije održati će se 14. i 15. studenog u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore, Koturaška 53, Zagreb. Hrvatski odvjetnici mogu sudjelovati, bez plaćanja kotizacije, u radu Konferencije.

više

Stručni skup: Manipulacija djecom u razvodu braka

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu organizira stručni skup: Manipulacija djecom u razvodu braka, koji će se održati 11.11.2014. od 13.00-15.00 sati, Kaptol 27 u Zagrebu. više

Specijalizirani tečajevi stranih jezika za pravnike

Centar za jezike i pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i ove akademske godine organizira program specijaliziranih tečajeva stranih jezika za pravnike.


 

više

Seminari za stručno osposobljavanje odvjetničkih vježbenika u 2015.

više

Panel diskusija "Hrvatski pravni sustav i pravosuđe godinu dana nakon ulaska u EU"

Europski pravni institut (ELI) poziva odvjetnike na panel diskusiju "Hrvatski pravni sustav i pravosuđe godinu dana nakon ulaska u Europsku uniju" koja će se održati 26. rujna 2014. u zgradi Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, ul. Augusta Cesarca 4 u Zagrebu. više

Obavijest o kontroli službenih iskaznica

Općinski građanski sud u Zagrebu obavijestio je da od 1. rujna 2014. godine počinje pojačana kontrola ulaska u sudsku zgradu, zbog utvrđivanja razloga dolaska stranaka i službenih osoba na sud, ali i uvida u službene iskaznice.
Općinski građanski sud poziva sve službene osobe na suradnju sa službenicima pravosudne policije, tako da prilikom ulaska na sud predoče svoju službenu iskaznicu.

Poziv Udruge hrvatskih sudaca povodom 15. godišnjice tragične pogibije sutkinje Ljiljane Hvalec

Nove odvjetničke iskaznice

Obavještavamo sve odvjetnice i odvjetnike koji nisu primili e-mail u vezi izrade novih (zamjenskih) odvjetničkih iskaznica da preuzmu obrasce u prilogu,  te ih popunjene dostave, isključivo poštom, u Hrvatsku odvjetničku komoru, Koturaška 53, 10 000 Zagreb.

više

Odluka Ustavnog suda o neustavnosti odredbe čl. 392. b., st.4. Zakona o parničnom postupku

Tekst odluke

Stav Županijskog suda u Zagrebu, Građanski odjel, o usklađivanju sudske prakse u primjeni čl. 335 Zakona o parničnom postupku - tijek roka za podnošenje žalbe

Na sjednici sudaca Županijskog suda u Zagrebu, Građanski odjel, održanoj 3.6.2014., a vezano uz pitanje da li rok za podnošenje žalbe teče od dana kada je odluka dostavljena stranci koja nije pristupila na ročište za objavu ili od dana objave odluke, zauzet je slijedeći stav:
"Tijek roka za podnošenje žalbe počinje od dana dostave odluke stranci koja nije pristupila na ročištu za objavu sudske odluke, uz uvjet da nema e-oglasne ploče."

Primjena odredbe čl. 99. st.2. toč.2 Zakona o mirovinskom osiguranju

Odredbom članka 99 st.2. toč. 2. Zakona o mirovinskom osiguranju iznimno je omogućeno da se mirovina ne obustavlja korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180. Zakona i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu tog  Zakona koji se tijekom korištenja prava na starosnu mirovinu zaposli do polovice punog radnog vremena. Propis  se služi izrazom “zaposli”, dakle, radi se o radnom odnosu, a  ne o samozapošljavanju.

više

Pregled najvažnijih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP) pripremio je pregled najvažnijih presuda i odluka ESLJP u prvom tromjesečju 2014. Pregled je dostupan na stranicama Ureda zastupnika www.vlada.hr/ured-zastupnika

 

više

Mišljenje i tumačenje: Primjena Zakona o javnoj nabavi na pravne usluge

više

Potpisan Ugovor o suradnji s Američkom odvjetničkom komorom

Hrvatska odvjetnička komora i Američka odvjetnička komora (American Bar Association - ABA) potpisale su ugovor o suradnji koji, između ostalog, omogućuje članovima HOK-a da se pridruže Međunarodnom odjelu ABA-e. više

Obavijest

Hrvatska odvjetnička komora željela bi skrenuti pozornost članicama i članovima HOK-a  kako je primijećeno da  u posljednje vrijeme na mail adrese odvjetnika  stižu ponude  koje odvjetnicima nude "određene prednosti" oglašavanjem na web-u. Hrvatska odvjetnička komora željela bi upozoriti svoje članove da se prihvaćanjem sličnih ponuda izlažu disciplinskoj odgovornosti radi kršenja odredaba Kodeksa odvjetničke etike.

više

Zaštita osobnih podataka sudionika prometnih nesreća

više

Predstavljeni pravci reorganizacije pravosuđa

više

Izmijenjeno pravilo 47. Poslovnika Europskog suda za ljudska prava

Dana 1. siječnja 2014. na snagu je stupilo izmijenjeno pravilo 47. Poslovnika Europskog suda za ljudska prava koje donosi određene promjene u odnosu na sadržaj zahtjeva koji se podnosi Europskom sudu.
Promjene se, u prvom redu, odnose na strožu primjenu pravila o obaveznom sadržaju zahtjeva koji se podnose Europskom sudu, te na strožu primjenu rokova za podnošenje takvog zahtjeva.

više

Obavijest

U Narodnim novinama 153/13 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osoba i vođenju evidedncije od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja.

više

Novi način podnošenja prijava za mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2014.

Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju i novog Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od 1. siječnja 2014. za poslodavce, odnosno druge obveznike podnošenja prijave, uvode se dvije bitne novine:

više

Europski sud za ljudska prava - obavijest

U Europskom sudu za ljudska prava u tijeku je izrada novog obrasca na kojem će se podnositi zahtjevi tom sudu. Tekst obrasca će tijekom prosinca 2013. biti objavljen na web stranicama Europskog suda za ljudska prava:
www.echr.coe.int
Ovaj obrazac je strogo određene forme i  zahtjevi koji će tom sudu biti podneseni nakon 1. siječnja 2014. biti će odbačeni ukoliko nisi sastavljani na tom obrascu.

Poziv odvjetnicima i odvjetničkim društvima koji imaju potraživanja prema Ministarstvu pravosuđa

U prilogu dostavljamo dopis ministra financija g. Slavka Linića (klasa 410-01/13-0173131) od 22. kolovoza 2013., kojim je Hrvatska odvjetnička komora pozvana dostaviti podatke o odvjetnicima i odvjetničkim društvima koji imaju potraživanja prema Ministarstvu pravosuđa te podatke o iznosima potraživanja koja bi bila predmet prijeboja s poreznim dugovanjima.

više

Suradnja HOK-a i Inženjerskog biroa d.d.

Besplatan pristup pravnom portalu Inženjerskog biroa d.d.

inbiro.jpgOdvjetnici već više od pola stoljeća u Inženjerskom birou imaju pouzdanog partnera u svakodnevnom radu: pronalaženju propisa, sudskih odluka i stručne literature.

Pravni portal sadrži sve važeće propise Republike Hrvatske, odabrane sudske odluke, tumačenja zakona i podzakonskih propisa, informacije o člancima objavljenim u stručnoj literaturi te urednički pročišćene tekstove najvažnijih zakonskih propisa.

Pozivamo Vas da se prijavite za besplatno korištenje portala te Vam želimo ugodan rad.

prijava.jpg

Inženjerski biro - Savjetnici od 1952.

Način obračuna troška prema odredbi Tbr.11, toč.2 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika od 19.12.2012.

više

Obavijest

Mole se odvjetnici da provjere svoje e-mail adrese na web stranici HOK, rubrika Imenik odvjetnika i Imenik odvjetničkih vježbenika. U slučaju da podaci u službenom Imeniku odvjetnika ne odgovoraju stvarnoj e-mail adresi koju odvjetnik koristi (dosta mailova koje Zbor šalje vraćaju se kao neispravni), molimo da se točni podaci dostave Odvjetničkom zboru Varaždin jer će se svi pozivi članovima slati isključivo putem e-maila.

Ugovor o poslovnoj suradnji Hrvatske odvjetničke komore i Narodnih novina d.d.

Hrvatska odvjetnička komora  i Narodne novine d.d. zaključili su Ugovor o poslovnoj suradnji  22. travnja 2011. te I. dodatak Ugovoru o poslovnoj suradnji od 18. srpnja 2012. a kojim  Komora omogućuje  svojim članovima povoljnije uvjete za sklapanje pojedinačnih ugovora o nabavi tiskanica, uredskog materijala, tonera i tinti.

Ponuda Narodne novine d.d.

Suradnja s Inženjerskim biroom

HOK je krajem 2010. godine potpisom Ugovora o dugoročnoj međusobnoj suradnji s Inženjerskim biroom d.d. omogućio svim svojim članovima pravo na besplatan pristup cjelokupnom sadržaju pravnog portala. Radi se o pravnom portalu koji je u pravnoj struci kroz duži niz godina prepoznat kao jedan od najboljih ili najbolji.  Izvješćuju se svi članovi HOK da citirani ugovor traje do 31. prosinca 2013. godine, tako da se cjelokupan sadržaj Pravnog portala ING biroa i nadalje može koristiti besplatno, i to putem web stranice HOK ili izravno na www.ingbiro.com

više

Tumačenje Upravnog odbora u svezi poreznog nadzora poslovanja odvjetničkih ureda

više

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na 2. sjednici održanoj 27. listopada 2012. godine izabrao je članove radnih grupa i komisija HOK, uredništva glasila i časopisa “Odvjetnik”, te  Stručno vijeće Odvjetničke akademije za mandatno razdoblje 2012.-2015. godine.

više

Obavijest

Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija izvijestio nas je, temeljem odredbe čl. 88. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, o Smjernicama o državama koje u nezadovoljavajućoj mjeri primjenjuju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. To su: Iran, Demokratska Narodna republika Koreja, Bolivija, Kuba, Ekvador, Etiopija, Indonezija, Kenija, Mianmar, Nigerija, Pakistan, Sv. Toma i Principe, Šri Lanka, Sirija, Tanzanija,Tajland, Turska, Vijetnam, Jemen.
Sve dodatne informacije o rizičnim državama možete dobiti na web stranici MONEYVAL-A (www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval) i FATF-A (www.fatf-gafi.org).  
  
  
 

Zaštita osobnih podataka

Na temelju odluke Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore, imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka. Službeniku za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti na adresu Hrvatske odvjetničke komore, Zagreb, Koturaška 53, tel: 01 6165 213; fax: 01 6170838; e-mail: hok-cba@hok-cba.hr  

Obavijest Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo Ministarstva pravosuđa

Neovlašteno korištenje zemljišnoknjižnih podataka od strane tvrtke Vidokrug.com

U privitku pogledajte obavijest Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo Ministarstva pravosuđa o tvrtki Vidokrug.com registriranoj u SAD koja je nelegalnim putem preuzela podatke s e-izvatka te nelegalno koristi zemljišnoknjižne podatke koji nisu ni ažurni niti vjerodostojni.

"Uz potporu i sudjelovanje svih kolega možemo i moramo zaštititi, unaprijediti i promovirati hrvatsko odvjetništvo"

Povodom izbora za predsjednika Hrvatske odvjetničke komore zagrebački odvjetnik Robert Travaš za Odvjetnik govori o tome što namjerava ostvariti na novoj funkciji, koji su uzroci problema u odvjetništvu te kako odvjetnicima osigurati što bolje uvjete za rad u okviru djelatnosti Komore te predstojećeg pristupa EU

više

Poziv članovima da provjere svoje podatke u novom Imeniku na web stranici HOK-a

više

Osiguranje odvjetnika od odgovornosti

više

Obavijest o rubrici s podacima o postupku brisanja subjekata bez imovine prema objavama pojedinog trgovačkog suda na web stranici Ministarstva pravosuđa

više

Obavijest o listama dežurnih odvjetnika temeljem odredbe čl. 253. st. 2. Zakona o kaznenom postupku

više

Panel diskusija "Hrvatski pravni sistem i sudstvo godinu dana nakon ulaska u EU"

Europski institut prava (ELI) poziva odvjetnike na panel diskusiju "Hrvatski pravni sistem i pravosuđe godinu dana nakon ulaska u EU ". Moderator diskusije je Tatjana Josipović, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao panelisti gostovat će prof.dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda RH; Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda RH; akademik Jakša Barbić, potpredsjednik HAZU; Denis Krajcar, predsjednik Odbora za međunarodnu suradnju Javnobilježničke komore.

 

 

više

Početna stranica
Tražilica
Propisi o odvjetništvu

Informacije

Imenik&nbsp;<BR>
Pretplata
Časopis odvjetnik
Odvjetnik - aktualni broj
Rights Powered by iSite