Hrvatski|English
header.gif
   
IZBORNIK
Okvir za prijavu
Korisničko ime
Zaporka
Prijava

 


Hrvatska odvjetnička komora
Koturaška 53/II
10000 Zagreb
tel.: +385 1 6165 200 
fax: +385 1 6170 686
hok-cba@hok-cba.hr
www.hok-cba.hr

 

Besplatna pravna pomoć

Temeljem članka 21 Zakona o odvjetništvu i glave III Kodeksa odvjetničke etike, Hrvatska odvjetnička komora osigurava besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama i žrtvama Domovinskog rata u pravnim stvarima u kojima te osobe ostvaruju prava koja su u svezi s njihovim položajem.

Besplatna pravna pomoć osigurava se IMENOVANJEM PUNOMOĆNIKA ZA ZASTUPANJE BEZ PRAVA NA NAGRADU.

Radi ostvarivanja besplatne pravne pomoći potrebno je Hrvatskoj odvjetničkoj komori u Zagrebu, Koturaška 53/II, dostaviti:

-  vlastoručno potpisanu molbu za imenovanje punomoćnika za zastupanje bez prava na nagradu u kojoj treba navesti za kakav postupak se traži punomoćnik, a ako se postupak već vodi, navesti radi čega se vodi, pod kojim brojem i pred kojim tijelom te dostaviti preslik tužbe

- fotokopiju potvrde nadležne porezne uprave o imovnom stanju

- fotokopiju potvrde o visini mjesečnih primanja, potvrde Zavoda za  zapošljavanje o nezaposlenosti ili potvrde o redovnom školovanju

- fotokopiju domovnice

- ukoliko se radi o postupku radi osporavanja odnosno utvrđivanja  očinstva, treba dostaviti i fotokopiju rodnog lista maloljetnog djeteta,

- ako se radi samo o postupku radi uzdržavanja maloljetnog djeteta/djece, molbu podnosi zakonski zastupnik (navodeći ime i prezime djeteta i kakav postupak uzdržavanja želi pokrenuti: utvrđivanje, ovrhu, povišenje), te prilaže u fotokopiji svoju domovnicu i rodni list djeteta .

Napominjemo da podnošenje molbe Hrvatskoj odvjetničkoj komori radi imenovanja punomoćnika za zastupanje bez prava na nagradu ne prekida protek rokova propisanih za podnošenje tužbi, ulaganje pravnih lijekova, odnosno drugih propisanih rokova.

NAPOMINJEMO TAKOĐER DA JE HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA INSTITUCIJA KOJA SE NE BAVI DAVANJEM PRAVNIH SAVJETA.

Besplatna pravna pomoć koju osigurava Hrvatska odvjetnička komora ne odnosi se na davanje pravnih savjeta.


Molbe za imenovanje punomoćnika za zastupanje bez prava na nagradu predaju se POŠTOM na adresu:
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA
KOTURAŠKA 53/II
10 000 ZAGREB

ili na porti Hrvatske odvjetničke komore, srijedom od 10.00 do 14.00 sati.

 

Početna stranica
Tražilica
Propisi o odvjetništvu

Informacije

Imenik&nbsp;<BR>
Pretplata
Časopis odvjetnik
Odvjetnik - aktualni broj
Rights Powered by iSite