Contact

Kontakti

Centrala

Tel: +385(0)1/6165-200

Fax: +385(0)1/6170-838

Mail: hok-cba@hok-cba.hr

 

Ured predsjednika HOK-a: 

Mirna Skelin, poslovni tajnik

Tel: +385(0)1/6165-211

Mail: hok-cba@hok-cba.hr

 

Gordana Šprajc, administrator 

Tel: +385(0)1/6165-208

Mailhok-cba@hok-cba.hr

 

Računovodstvo:

Dijana Mudri Rudnički, voditelj računovodstva 

Tel: +385(0)1/6165-210

Fax: +385(0)1/6165-354

Mail: hok-cba@hok-cba.hr

 

Tilda Matković, knjigovođa

Tel:  +385(0)1/6165-201

Mail: hok-cba@hok-cba.hr

 

Upisi i statusne promjene: 

Ivan Erdelez, poslovni tajnik

Tel:  +385(0)1/6165-225

Mail: hok-cba@hok-cba.hr

 

   Odvjetnici

  Martina Torta, administrator

   Tel: +385(0)1/6165-215

 

   Odvjetnička društva i zajednički odvjetnički uredi

    Jadranka Skender, administrator

   Tel:  +385(0)1/6165-202

 

   Odvjetnički vježbenici

   Mirjana Vodanović, administrator

   Tel:  +385(0)1/6165-212

 

Izrada ili izmjena web stranica odvjetnika

 Jadranka Skender, administrator

   Tel:  +385(0)1/6165-202

 

Pisarnica/urudžbeni

Radno vrijeme od 8,30 do 15 sati

 

Besplatna pravna pomoć

Darko Horvat, viši stručni suradnik

Tel: +385(0)1/6165-217

Mail: hok-cba@hok-cba.hr

 

Odjel za e-id iskaznice

Tel: +385(0)1/6165-207

Mail: hok-cba@hok-cba.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 13 do 15 sati

                        petkom od 12 do 14 sati 

 

Časopis "Odvjetnik" i web stranica

Nataša Barac Čuljat, stručna suradnica 

Tel:  +385(0)1/6165-218

Mail: hok-cba@hok-cba.hr

 

Odvjetnička akademija

mr. Agnes Milovan-Solter, tajnica Odvjetničke akademije

Tel: +385(0)1/6165-221

Mail: hok-cba@hok-cba.hr

 

Disciplinska tijela – tajništvo 

Ivan Penić, poslovni tajnik 

Tel: +385(0)1/6165-220

 

Ivica Pereglin, administrator

Tel:  +385(0)1/6165-216 

 

Upite u vezi disciplinskih postupaka moli se slati isključivo na mail: 

hok-cba@hok-cba.hr

  

Dostava polica osiguranja od odgovornosti odvjetnika/odvjetničkih društava na mail:

police@hok-cba.hr

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Darko Horvat, viši stručni suradnik

Koturaška 53/II

10000 Zagreb

Tel: +385(0)1/ 6165-217

E-mail: horvat@hok-cba.hr

 

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Marijana Konforta, poslovni tajnik

Koturaška 53/II

10000 Zagreb

Tel: +385(0)1/ 6165-213

Mail: marijana.konforta@hok-cba.hr