9. seminar/edukacija o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

9. seminar/edukacija u vezi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma održat će se u prostoru Hrvatske odvjetničke komore, Koturaška 53/II, dana  18.  prosinca 2018. u 16.00 sati.