AIJA - organizacija mladih odvjetnika

AIJA je jedina globalna asocijacija namijenjena mladim odvjetnicima u dobi do 45 godina. AIJA je osnovana 1962. godine i pruža mladim odvjetnicima mogućnosti da se razviju, uče i stvore svoju mrežu na međunarodnoj razini. AIJA trenutačno ima više od 4.000 članova u više od 90 zemlja.

Više informacija o AIJI može se pronaći u prilogu kao i na web stranici www.aija.org.

AIJA želi pojačati broj svojih članova ih Hrvatske, a svi zainteresirani hrvatski odvjetnici do 45 godina mogu se za više informacija obratiti i predstavnici AIJA-e u Hrvatskoj Želji Filipčić (office@modrusan-lex.com)