Anonimna anketa o istupanju i oglašavanju odvjetnika u javnosti

U nastavku se nalazi link za ispunjavanje anonimne ankete namijenjene odvjetnicima i odvjetničkim vježbenicima. Anketu provodi studentica 4. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava na Pravnom fakultetu u Osijeku, u svrhu izrade studentskog znanstveno-istraživačkog rada na temu istupanja i oglašavanja odvjetnika u javnosti.

Vaši odgovori ostaju strogo anonimni te će biti prikazani kao dio statističke mase, a rad će biti naknadno javno dostupan, te će se moći pristupiti rezultatima ispitivanja. 

Dodatnim informacijama o načinu ispunjavanja anonimne ankete, kao i samoj anketi pristupate putem sljedeće poveznice:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8UNEZqyA7nFNh6orHw-xP25tvOJ5bHvq883i83SUzH1Qp_w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628