2016

Zapisnik sa sastanka odvjetnika-izmiritelja HOK-a

U prilogu se nalazi zapisnik sa sastanka odvjetnika-izmiritelja HOK-a, održanog 11. prosinca 2015. godine.

Izmjene Poslovnika Europskog suda za ljudska prava

Izmjene Poslovnika Europskog suda za ljudska prava stupile su na snagu 1. siječnja 2016. a odnose se na Pravilo 47. Poslovnika (sadržaj pojedinačnog zahtjeva), posebno na dio koji se odnosi na oblik punomoći za podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava. Prema Pravilu 47., stavku 1.

Stranice