Dopis Hrvatske odvjetničke komore u vezi on-line servisa

Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore na svojoj je sjednici održanoj 9. svibnja 2016. godine razmatrao problematiku vezanu uz rad i korištenje on-line serisa "Advocator.hr", "Hub nekretnine" i "Doc.hr" odnosno je li registracija i suradnja s navedenim portalima/on-line servisa u suprotnosti s odredbama Zakona o odvjetništvu, Statuta Hrvatske odvjetničke komore i Kodeksa odvjetničke etike. U skladu sa zaključkom Izvršnog odbora HOK-a, u prilogu se nalazi dopis predsjednika HOK-a Roberta Travaša, u kojem se članovi HOK-a upozoravaju na posljedice registracije  i suradnje s on-line servisima "Advocator.hr", "Hub nekretnine", "Doc.hr" i njima sličnim on-line servisima.