Edukacija u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2018.

U prilogu je objavljen raspored predavanja o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za sve zborove.