Financijski i drugi dokumenti

Financijski i drugi dokumenti

Financijska izvješća Hrvatske odvjetničke komore javno su objavljena i dostupna u Registru neprofitnih organizacija.
 

Izvještaj o prihodima i rashodima Hrvatske odvjetničke komore za 2020.

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Report?id=34972&year=2020&reportType=PR_RAS_NPF&isOib=false

Izvještaj o prihodima i rashodima Hrvatske odvjetničke komore za 2019. 

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Report?id=34972&year=2019-06&reportType=PR_RAS_NPF&isOib=false

Izvještaj o prihodima i rashodima Hrvatske odvjetničke komore za 2018. 

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Report?id=34972&year=2018&reportType=PR_RAS_NPF&isOib=false

Izvještaj o prihodima i rashodima Hrvatske odvjetničke komore za 2017. g.

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Report?id=34972&year=2017&reportType=PR_RAS_NPF&isOib=false

Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja 

Sukladno čl. 32. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, u prilogu objavljujemo izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu.

 

Financijski planovi i izvješća nalaze se u prilogu.

 

Informacije o bespovratnim sredstvima 

Hrvatska odvjetnička komora svojim članovima, bivšim članovima i njihovim obiteljima redovito isplaćuje novčanu pomoć po različitim osnovama. 

Jednako tako, Hrvatska odvjetnička komora, sukladno svojoj ulozi, kao i ulozi odvjetništva u modernom društvu, dodjeljuje donacije bolnicama, udrugama studenata i drugim osobama i time podupire ostvarenje širih društveno važnih ciljeva. 

Više informacija u prilogu.

 

Hrvatska odvjetnička komora nije obveznik javne nabave.