Godišnja konferencija Međunarodnog odbora ABA-e u Washingtonu

Međunarodni odbor Američke odvjetničke komore (American Bar Association Section of International Law) organizira godišnju konferenciju na koju poziva i hrvatske odvjetnike. Konferencija će se održati od 9. travnja do 13. travnja 2019. u Washingtonu D.C., SAD. Prijave i detalji konferencije dostupni su na web stranici https://www.americanbar.org/events-cle/mtg/inperson/339174137/