Godišnja skupština Riječkog odvjetničkog zbora 13. lipnja 2019.

Na temelju odredbi čl. 13. Pravila Riječkog odvjetničkog zbora te odluke Upravnog odbora od  4.travnja 2019. godine  pozivamo Vas na

GODIŠNJU SKUPŠTINU RIJEČKOG  ODVJETNIČKOG  ZBORA

koja će se održati u četvrtak, 13.lipnja  2019. godine s početkom u 19,00 sati u Odvjetničkom klubu, Jedrarska ulica 5/II u Rijeci

Skupštinu čine svi odvjetnici koji su članovi Riječkog odvjetničkog zbora te predstavnik odvjetničkih vježbenika Zbora. Prema članku 14. Pravila, Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje većina njezinih članova. Ako u zakazano vrijeme ne bude prisutna najmanje jedna polovica članova ZboraSkupština će početi s radom pola sata kasnije i valjano odlučivati s prisutnim članovima. Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Skupštinu otvara i njome rukovodi predsjednica Zbora. Utvrđuje broj nazočnih članova Skupštine kako bi se utvrdilo može li Skupština započeti s radom i donositi pravovaljane odluke. Nakon toga predsjednica predlaže izbor još dva člana radnog predsjedništva, zapisničara te dva ovjerovitelja zapisnika.  

            D N  E  V N  I     R E  D

 Utvrđivanje dnevnog reda Skupštine

  1. Uvodna riječ predsjednice Zbora
  2. Pozdravna riječ gostiju 
  3. Izvješće tajnika o radu Zbora
  4. Izvješće o radu odvjetničkih odbora  ( Crikvenica, Krk, Opatija )
  5. Izvješće rizničara
  6. Izvješće Nadzornog odbora
  7. Rasprava po izvješćima
  8. Usvajanja izvješća pod ad.4.,5.,6. i 7.dnevnog reda
  9. Pripreme za Godišnju skupštinu HOK – 6.srpnja 2019. (utvrđivanje predstavnika)
  10. Razno

Molimo odvjetnike koji u svojim uredima imaju zaposlene odvjetničke vježbenike da ih obavijeste i pozovu na Skupštinu. 

Pozivamo sve goste i članove Zbora da se nakon Skupštine pridruže kratkom programu koji će pripremiti naš „Zbor u Zboru“ – ZUZ, a nakon toga  zakusci i druženju. 

RIJEČKI ODVJETNIČKI ZBOR

PREDSJEDNICA

NADA BADURINA v.r.

 

U prilogu poziv