Hrvatska odvjetnička komora aktivno uključena u ZID ZPP-a

Hrvatska odvjetnička komora, u ostvarenju svoje zakonske i ustavne uloge i odgovornosti te radi zaštite interesa stranaka i njihovih procesnih prava, aktivno sudjeluje u Radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Zakona o parničnom postupku, koju je osnovalo Ministarstvo pravosuđa RH. 

Svojim aktivnim sudjelovanjem u toj Radnoj skupini HOK kontinuirano radi na predlaganju najboljih rješenja s ciljem zaštite kako temeljnih prava i sloboda stranaka, tako i odvjetničke profesije.

Članovi Radne skupine trenutačno razmatraju XVIII. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Nakon komparativne analize njemačkih, austrijskih i švedskih zakonodavnih rješenja i statističkih podataka s hrvatskim zakonodavnim rješenjima i podacima o radu Vrhovnog suda RH, HOK smatra da na idućim sastancima radne skupine treba ustrajati na prijedlogu o potrebi zadržavanja redovne revizije i ukidanja izvanredne revizije uz istovremeno uvođenje revizije po dopuštenju Vrhovnog suda RH, koji bi o istom uvijek odlučivao u vijeću sastavljenom od tri suca. na prijedlogu da se revizija po dopuštenju podnosi Vrhovnom sudu RH u roku od 30 dana od dana dostave stranci odluke Vrhovnog suda RH o dopuštenju revizije; na prijedlogu o nemogućnosti izjavljivanja redovne ili revizije po odobrenju protiv odluka Vrhovnog suda RH; na prijedlogu uvođenja mogućnost izjavljivanja revizije kada žalbeni sud preinači pobijanu odluku, a koju reviziju bi mogla izjaviti stranka koja nije uspjela u sporu; na prijedlogu uvođenja mogućnosti traženja održavanja rasprave pred revizijskim sudom; na prijedlogu vremenskog ograničenja trajanja rasprava i na prijedlogu pojednostavljenja sudskih odluka.

U privitku se nalazi dopis HOK-a o ovom pitanju upućen predsjednicima odvjetničkih zborova u RH, posljednji XVIII. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, tekst o zakonodavnim rješenjima u Njemačkoj, Austriji i Švedskoj, podaci  o praksi Vrhovnog suda RH te prijedlozi i primjedbe HOK-a iz 2016. godine.

Vaša eventualna razmišljanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku možete dostaviti na mail: hok-cba@hok-cba.hr