Konferencija

Konferencija hrvatskih odvjetnika može se sazvati radi raspravljanja i zauzimanja o najvažnijim pitanjima odvjetništva.
Konferenciju čine svi odvjetnici članovi Komore te odvjetnički vježbenici upisani u Imenik odvjetničkih vježbenika. Konferencija se redovito saziva svake treće godine, u pravilu u prvoj godini nakon provedenih izbora.