Mišljenja i tumačenja UO

Tbr. 4.Tarife

Tumačenje Tbr. 4. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 
(NN 91/04, 37/05) 
  

Tbr. 4.toč.7

Tumačenje Tbr. 4.toč.7 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 
(NN 148/09)

Tbr. 7. toc.1.Tarife

Tumačenje Tbr. 7. toč. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 
   

Tbr. 7/1/2 Tarife

TUMAČENJE TBR. 7/1/2 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA 
(NN 91/04, 37/05, 59/07) 
  

Tbr. 7/5 Tarife

TUMAČENJE TBR. 7/5 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA (NN 91/04, 37/05 i 59/07) 
  

Tbr. 20 Tarife

TUMAČENJE TBR. 20 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA U PREDMETIMA ODUZIMANJA IMOVINE ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE 
(NN 92/96) 
          

Tbr. 29 toč. 1 u svezi Tbr. 7 toč. 1 i 2 Tarife

Tumačenje primjene Tbr. 29 toč. 1 u svezi Tbr. 7 toč. 1 i 2 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, odnosno o primjeni Tbr. 29 toč. 2 Tarife

Tbr. 39. Tarife

Mišljenje u svezi s primjenom Tbr. 39. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 
  

Tbr. 39 Tarife

TUMAČENJE TBR. 39 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA 
(NN 25/95, 92/99) 
  

Tbr. 39 toč. 3 Tarife

Tumačenje primjene Tbr. 39 toč. 3 Tarife   
  

Stranice