Neformalna zaklada ”Sanja Đanović” za najbolju prvostupanjsku presudu u RH koja je stekla svojstvo pravomoćnosti

S ciljem stalnog unaprijeđenja prvostupanjskog suđenja u Republici Hrvatskoj osnovana je neformalna zaklada ”Sanja Đanović” za najbolju prvostupanjsku presudu u Republici Hrvatskoj, koja je stekla svojstvo pravomoćnosti.  Hrvatska odvjetnička komora, koja promiče unaprjeđenje suđenja u Republici Hrvatskoj, surađuje s ovom zakladom. Nagrada za najbolju prvostupanjsku presudu u Republici Hrvatskoj, koja je stekla svojstvo pravomoćnosti, bit će u novčanom iznosu u iznosu od 700 eura, u kunskoj protuvrijednosti, a isplaćuje se iz sredstava neformalne zaklade ”Sanja Đanović”. 

Hrvatska odvjetnička komora zaprima prvostupanjske presude koje se predlažu za dotičnu nagradu za 2019. godinu  i poziva zainteresirane da svoje prijedloge prvostupanjskih presuda, koje su stekle svojstvo pravomoćnosti, za natječaj šalju poštom na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53, Zagreb do 15. srpnja 2020., s naznakom: Zaklada Sanja Đanović. Petočlana komisija za odabir najbolje prvostupanjske presude naknadno će objaviti rezultate nagrade.