Nova pravila postupanja Europskog suda za ljudska prava u postupku pred sucem pojedincem

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava obavijestio je Hrvatsku odvjetničku komoru o novim pravilima postupnja Europskog suda za ljudska prava u postupku pred sucem pojedincem, koja se primjenjuju od lipnja 2017. godine. Riječ je o postupcima u kojima se zahtjevi odbacuju kao nedopušteni i u kojima je do sada podnositelj zahtjeva pismom bio obaviješten o odluci da njegov zahtjev bude odbačen kao nedopušten bez navođenja razloga za nedopuštenost. Od lipnja 2017. umjesto pisma kojim ih se obavještava da je njihov zahtjev proglašen nedopuštenim, podnositelji zahtjeva zaprimit će odluku suca pojedinca  u kojoj će Sud navesti na kojim osnovama je zahtjev odbačen kao nedopušten. U prilogu se nalazi dopis Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava.