Novi raspored edukacije za odvjetničke vježbenike za pripremu polaganja pravosudnog ispita

Hrvatska odvjetnička komora objavljuje novi raspored edukacije za odvjetničke vježbenike za pripremu polaganja pravosudnog ispita koja se održava u Zagrebu, od subote, 24. kolovoza do nedjelje, 1. rujna 2019. u kongresnom centru Forum Zagreb (www.forumzagreb.net)  na adresi: Radnička cesta 50 (centar Green Gold), 1. kat.  

Svi kandidati koji su se prijavili za ovu edukaciju dužni su uredno pohađati nastavu u njezinom ukupno predviđenom trajanju. U slučaju nemogućnosti sudjelovanja na dijelu nastave, potrebno je o tome obavijestiti HOK slanjem maila na: hok-cba@hok-cba.hr 

Prilikom dolaska i odlaska s edukacije potrebno je potpisati se na za to predviđenoj listi (na ulazu u dvoranu). Posebno, za vrijeme vježbi pisanja presuda, nije moguće napustiti dvoranu, a da se prije toga niste potpisali na potpisnoj listi kod predavača, vratili spis te naveli potrebu za ranijim napuštanjem dvorane. Materijali (prezentacije) s predavanja bit će dostupni na mrežnoj poveznici koju ćete dobiti na dan početka edukacije. Za pisanje građanske, kaznene i upravne presude potrebno je kod sebe imati trgovački papir i kemijsku.