Obavijest članovima vezano uz lažni mail HOK-a

Hrvatska odvjetnička komora obaviještena je da je veći broj članova HOK-a zaprimio poruku elektronske pošte u kojoj se pošiljac lažno predstavlja kao Hrvatska odvjetnička komora. Hrvatska odvjetnička komora želi naglasiti i upozoriti svoje članove da ne otvaraju elektronsku poštu koja sadrži poziv na javnu diskusiju povodom slučaja Agrokora, jer ta elektronska pošta sadrži elektronski virus. Hrvatska odvjetnička komora prijavila je slučaj nadležnim tijelima.