Obavijesti

Obveza prijave radnika (odvjetnika u odvjetničko društvo, odvjetničkog vježbenika, odnosno drugih zaposlenika) HZMO-u prije početka rada

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 151/14) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine promijenjen je rok za dostavu prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu.

Elektroničko podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: Sud) obavijestio je Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Sudom da je izdao Praktičke upute za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem.

Postupanje po zadužnicama - izmjena Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

U Narodnim novinama broj 125/14 objavljen je 27.10.2014. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica koji je stupio na snagu 28.10.2014., a kojim je brisan dotadašnji članak 8., koji je propisivao javnim bilježnicima obvezu upisa u Registar zadužnica i bjanko zadužnica (dalje: Registar) koje su ovjerene ili...

Izbor odluka Visokog trgovačkog suda

Visoki trgovački sud objavio je novi Izbor odluka u kojem su zastupljene najreprezentativnije odluke trgovačkih sudova iz područja obveznog prava, prava trgovačkih društava, vrijednosnih papira, prava industrijskog vlasništva, pomorskog prava, parničnog, ovršnog i stečajnog postupka te sukoba zakona.

Obavijest o kontroli službenih iskaznica

Općinski građanski sud u Zagrebu obavijestio je da od 1. rujna 2014. godine počinje pojačana kontrola ulaska u sudsku zgradu, zbog utvrđivanja razloga dolaska stranaka i službenih osoba na sud, ali i uvida u službene iskaznice.

Nove odvjetničke iskaznice

Obavještavamo sve odvjetnice i odvjetnike koji nisu primili e-mail u vezi izrade novih (zamjenskih) odvjetničkih iskaznica da preuzmu obrasce u prilogu,  te ih popunjene dostave, isključivo poštom, u Hrvatsku odvjetničku komoru, Koturaška 53, 10 000 Zagreb.

Stav Županijskog suda u Zagrebu, Građanski odjel, o usklađivanju sudske prakse u primjeni čl. 335 Zakona o parničnom postupku - tijek roka za podnošenje žalbe

Na sjednici sudaca Županijskog suda u Zagrebu, Građanski odjel, održanoj 3.6.2014., a vezano uz pitanje da li rok za podnošenje žalbe teče od dana kada je odluka dostavljena stranci koja nije pristupila na ročište za objavu ili od dana objave odluke, zauzet je slijedeći stav: 

Primjena odredbe čl. 99. st.2. toč.2 Zakona o mirovinskom osiguranju

Odredbom članka 99 st.2. toč. 2. Zakona o mirovinskom osiguranju iznimno je omogućeno da se mirovina ne obustavlja korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180.

Obavijest

Hrvatska odvjetnička komora željela bi skrenuti pozornost članicama i članovima HOK-a  kako je primijećeno da  u posljednje vrijeme na mail adrese odvjetnika  stižu ponude  koje odvjetnicima nude "određene prednosti" oglašavanjem na web-u.

Stranice