Obavijesti

Predavanje o temi "Suđenje u predmetima ratnih zločina" te o temi "Saslušanje upotrebom videolinka"

14.4.2009. Predavanje o temi "Suđenje u predmetima ratnih zločina" te "Saslušanje upotrebom videolinka"

Održan XXVII Dan hrvatskih odvjetnika

12.-13.3.2009. Održan XXVII Dan hrvatskih odvjetnika

POZIV NA DAN ODVJETNIKA

POZIV NA XXVII DAN HRVATSKIH ODVJETNIKA

POZIV NA NOGOMETNI TURNIR

POZIV NA MALONOGOMETNI TURNIR

POZIV NA RIJEČKI KARNEVAL

POZIV NA RIJEČKI KARNEVAL21. i 22. VELJAČE 2009. GODINE

INFORMATIVNI SEMINAR O MEDIJACIJI, 26.2.09. u HOK-u

26.2.09. u HOK-u informativni seminar o medijaciji

POPIS VJEZBENIKA ZA SEMINAR 06./19.09.2010.

Popis vježbenika koji smiju prisustvovati seminaru za polaganje pravosudnog ispita od 06. do 19.09.2010.

HOK uputio Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona

HOK uputio Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona

HOK potpisao Deklaraciju o edukaciji odvjetnika

HOK potpisao Deklaraciju o edukaciji odvjetnika

Potpisan okvirni sporazum o suradnji s Pravosudnom akademijom

HOK potpisao Okvirni sporazum o suradnji s Pravosudnom akademijom

Stranice