Oblik i sadržaj poziva građaninu

Oblik i sadržaj poziva građaninu

 

Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici od 13. srpnja 2009. godine raspravljao je o odredbi Zakona o kaznenom postupku, koji je stupio na snagu 01. srpnja 2009. godine, i po kojoj branitelji u kaznenom postupku imaju pravo u svrhu pripremanja obrane pozvati i tražiti obavijesti od građana.

Kako je odredbom članka 67. st. 4. tog Zakona određeno da oblik i sadržaj poziva utvrđuje Hrvatska odvjetnička komora, uz prethodnu suglasnost ministra pravosuđa RH, Izvršni odbor utvrdio je prijedlog poziva građaninu na koji je ministar dao suglasnost, te ga prenosimo u nastavku.

 

Naziv i adresa odvjetničkog ureda 

 

 

                                                          - oznaka kaznenog predmeta

                                                          - oznaka tužitelja

                                                          - ime i prezime okrivljenika

                                                          - oznaka kaznenog djela

 

POZIV GRAĐANINU

 

Sukladno odredbi članka 67. Zakona o kaznenom postupku pozivate se kao građanin u svrhu davanja obavijesti vezanih uz kazneni postupak protiv ___________________________________ zbog kaznenog djela______________________, da pristupite u odvjetnički ured ____________________________ dana____________ u __________ sati.

 

Mjesto i datum                              Naziv branitelja i potpis branitelja