Odvjetnička akademija

Vizija, ciljevi i područje djelovanja Odvjetničke akademije

Odvjetnička akademija (OdvAk) je stručno tijelo HOK-a čiji je zadatak omogućiti odvjetnicima i odvjetničkim vježbenicima da ostvare svoje pravo na trajno stručno usavršavanje.

Kako bi se to pravo ostvarilo OdvAk:

  • organizira trajno stručno obrazovanje i usavršavanje odvjetnika,
  • organizira trajno stručno obrazovanje i usavršavanje odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnog ispita, 
  • nadzire provedbu trajnog stručnog obrazovanja i usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika u suradnji s Upravnim odborom Komore, 
  • organizira ostale aktivnosti usmjerene povećanju stručnosti članova Komore i unapređenju odvjetničke profesije.

Programom stručnog usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika obuhvaćene su osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te europsko pravo), kao i usko specijalizirana područja prava (npr. autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva i dr.)
Obrazovne aktivnosti utvrđene Programom stručnog usavršavanja provode se u obliku predavanja, savjetovanja, radionica, seminara, tribina, tečajeva, okruglih stolova itd. i to na način da se osigura rad kako u malim grupama uz primjenu interaktivnog pristupa i naglaskom na aktivnoj ulozi sudionika, tako i s većim grupama sudionika gdje je naglasak na ex cathedra pristupu.
Stručno vijeće OdvAk-a donosi do 30. lipnja tekuće godine Program edukativnih aktivnosti za vrijeme od 01. rujna tekuće godine do 31. siječnja sljedeće godine, te do 31. siječnja tekuće godine za vrijeme od 01. veljače do 30. lipnja.
Predavači uključeni u obrazovne aktivnosti OdvAk-a istaknuti su pravni stručnjaci, kako odvjetnici i suci tako i sveučilišni profesori, a za pojedine se teme razvijaju i obrazovni materijali namijenjeni polaznicima obrazovnih aktivnosti.

 

Program obrazovnih aktivnosti

Program obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije HOK-a za vrijeme od 1. veljače do 30. lipnja 2020. te od 1. rujna 2020. do 31. siječnja 2021. možete pronaći u prilogu

 

Osnovana Odvjetnička akademija HOK-a

 

Na Godišnjoj skupštini Hrvatske odvjetničke komore održanoj 7. srpnja 2007. godine donesena je odluka o osnivanju Odvjetničke akademije s ciljem stalnog obrazovanja i usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika. Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici 27. listopada 2007. godine, donio je zaključak o imenovanju članova Programskog i Stručnog vijeća Odvjetničke akademije.

U Programsko vijeće Odvjetničke akademije izabrani su:
Leo Andreis, Vladimir Domac, prof. dr. Aldo Radolović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, predsjednik Županijskog suda u Puli, mr. Tomislav Sabljar, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Mladen Sučević i Arno Vičić.

U Stručno vijeće Odvjetničke akademije izabrani su:
Boris Babić, Tomislav Bartolić, Atila Čokolić, Andreja Fileš-Ružić, Lovro Kovačić, Zdenka Monterisi, mr. Šime Pavlović, Vlado Sevšek, Mladen Sučević, Ivan Tilošanec, Hrvoje Vukić i Zvjezdana Znidarčić-Begović.

Prvi sastanak Programskog i Stručnog vijeća Odvjetničke akademije održan je 20. studenog 2007. godine u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu. Na sastanku su iznesena mišljenja prisutnih glede utvrđivanja vizije i ciljeva kao i područja djelovanja te ustroja Odvjetničke akademije.
Sudionici sastanka složili su se oko toga da bi Akademija trebala organizirati predavanja, davati mišljenja, ukazivati na probleme sudske prakse, komentirati sudsku praksu i davati prijedloge. Područje djelovanja trebalo bi obuhvaćati građansko i trgovačko pravo, kazneno pravo, upravno pravo i europsko pravo. U tom smislu budući web portal HOK-a predstavlja odličan potencijalni medij, putem kojeg bi se on-line mogle prenositi aktivnosti Akademije, predavanja i radionice iz pojedinih pravnih područja, koja bi odvjetnici prema vlastitim interesima s lakoćom mogli pratiti. Djelovanje Akademije bi se moglo podijeliti u dvije cjeline: aktivnosti usmjerene na odvjetničke vježbenike i aktivnosti namijenjene odvjetnicima. Djelovanje Akademije usmjereno na vježbenike moglo bi se organizirati kroz određene stalne programe budući da kontinuirano dolaze novi kandidati, pa bi se određeni programi mogli kontinuirano planirati i izvoditi svake godine, za svaku novu generaciju vježbenika. Za taj dio aktivnosti početne osnove već postoje, kroz seminare za pripremu pravosudnih ispita za odvjetničke vježbenike, pa bi rad Akademije mogao započeti odmah s tim seminarima kao prvom i već uhodanom aktivnošću. Akademija u smislu permanentnog usavršavanja odvjetnika treba privući odvjetnike odabirom iznimno aktualnih tema i načinom rada koji će odvjetnici prepoznati korisnim za obavljanje poslova.
U budućnosti bi se mogao uvesti i određeni sustav obveznoga usavršavanja, koje bi se evidentiralo "sakupljanjem bodova" sudjelovanjem u aktivnostima Akademije ali i usavršavanjem putem drugih seminara.
U smislu ostvarivanja suradnje i razmatranja zajedničkih ciljeva te moguće razmjene predavača između Pravosudne i Odvjetničke akademije početkom prosinca 2007. održan je i sastanak s voditeljicom Pravosudne akademije Šteficom Stažnik.

 

Članovi Stručnog vijeća OdvAk-a u mandatnom razdoblju 2018.-2021.

Pročitajte više

 

Pravilnik o radu Odvjetničke akademije

Pročitajte više