Oglasi

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

1. administrativni referent  - daktilograf u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) – jedan izvršitelj, na neodređeno i puno radno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada od šest mjeseci

Uvjeti:

-       srednja škola - 4 godine 

-       radno iskustvo najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima 

-       viši stupanj poznavanja rada na računalu 

-       brzina i točnost u pisanju / prijepisu na računalu

-       aktivno znanje hrvatskog jezika i osnovno znanje engleskog jezika

-       uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Vlastoručno potpisane prijave sa životopisom i dokazima o ispunjenim uvjetima propisanim u ovom natječaju (svjedodžba tražene stručne spreme, dokaz o radnom stažu - elektronski zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dr.) dostaviti putem pošte ili tijekom radnog vremena osobno predati u prijamni ured, u zatvorenoj kuverti s naznakom "ZA NATJEČAJ" na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, 10000 Zagreb, u roku od 5 (pet) dana od objave natječaja.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju trebaju dostaviti u preslici na hrvatskom jeziku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Izabrani kandidat bit će pozvan dokumentaciju dostaviti i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

Hrvatska odvjetnička komora će prilikom odabira kandidata provesti testiranje koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatom (intervju). Pridržava se pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. 

 

Hrvatska odvjetnička komora

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

1. stručni suradnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) – jedan izvršitelj, na neodređeno i puno radno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada od šest mjeseci

Uvjeti:

-       završen pravni fakultet - diplomirani pravnik ili mag. prava

-       radno iskustvo na pravnim poslovima 5 godina (prednost imaju kandidati i kandidatkinje s radnim iskustvom na poslovima upravnog prava) 

-       aktivno znanje hrvatskog i znanje engleskog jezika 

-       uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

 

Vlastoručno potpisane prijave sa životopisom i dokazima o ispunjenim uvjetima propisanim u ovom natječaju (diploma pravnog fakulteta, dokaz o radnom stažu - elektronski zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dr.) dostaviti putem pošte ili tijekom radnog vremena osobno predati u prijamni ured, u zatvorenoj kuverti s naznakom "ZA NATJEČAJ" na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, 10000 Zagreb, u roku od 5 (pet) dana od objave natječaja.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju trebaju dostaviti u preslici na hrvatskom jeziku, a izabrani kandidat bit će pozvan istu dostaviti i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. 

Hrvatska odvjetnička komora će prilikom odabira kandidata provesti testiranje koje se sastoji od provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatom (intervju). Pridržava se pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podatak, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. 

 

Hrvatska odvjetnička komora

 

 * ažurirano 5. 10.2020.