Oglasi za zapošljavanje odvjetnika u odvjetničkim društvima

Odvjetnica Anita Heršak Klobučarević iz Zagreba, Rudeška cesta 240, traži odvjetnika za suradnju, s prethodnim značajnim iskustvom iz područja radnog prava te izvrsnim poznavanjem engleskog jezika u govoru i pismu. Životopie molimo slati na: info@hklaw.hr

 

 

 

 

 

 *Prema Statutu Hrvatske odvjetničke komore (Članak 1.): "Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod".

 

Ažurirano 21.11.2017.