Oglasi za zapošljavanje odvjetnika u odvjetničkim društvima

 

 

 

 

 

 *Prema Statutu Hrvatske odvjetničke komore (Članak 1.): "Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod".

 

Ažurirano 22.1.2018.