Okrugli stol "Građanska prava i izazovi demokracije u Hrvatskoj" 21. ožujka u Zagrebu

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizira okrugli stol “Građanska prava i izazovi demokracije u Hrvatskoj” koji će se održati 21. ožujka 2019. s početkom u 10:30 sati u Auli Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj okrugli stol dio je Jean Monnet projekta Centra Miko Tripalo pod nazivom Europske vrijednosti u novoj državi članici: Hrvatska u prvih pet godina članstva u EU, koji sufinancira EU. Cilj ovog projekta je potaknuti javnu raspravu o europskim vrijednostima u hrvatskom društvu te preispitati utjecaj tih vrijednosti na određene segmente javnog života u Hrvatskoj. Ovaj okrugli stol usredotočit će se na neke od problema i izazova koji stoje na putu jačanja demokracije u Hrvatskoj kao novoj državi članici, kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini.

U prilogu poziv i program okruglog stola.