Okrugli stol: "Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku - Hoćemo li krizu u pravosuđu rješavati uskraćivanjem prava građana?”

U ostvarenju svoje ustavne i zakonske uloge, a isključivo radi zaštite interesa stranaka i njihovih procesnih prava, Hrvatska odvjetnička komora organizirala je 20. ožujka 2018. Okrugli stol pod nazivom “Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku - Hoćemo li krizu u pravosuđu rješavati uskraćivanjem prava građana?”.

Uz moderatora Mladena Sučevića, predsjednika Odvjetničke akademije HOK-a, na Okruglom stolu u HOK-u sudjelovali su odvjetnici, eminentni pravni stručnjaci, profesori, suci, predstavnici Državnog odvjetništva i Ministarstva pravosuđa. Među govornicima bili su profesor emeritus Mihajlo Dika, Eduard Kunštek s Pravnog fakulteta u Rijeci, Jasnica Garašić i Marko Bratković s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH,  te Boris Koketi, zamjenik glavnog državnog odvjetnika.

Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore u svom je uvodnom izlaganju istaknuo kako je Zakon o parničnom postupku jedan od najvažnijih procesnih propisa koji se odnosi na ostvarenje temeljnih ljudskih prava i sloboda građana – pristup sudu i pravično suđenje. Izmjenama i dopunama ZPP-a u odnosu na reviziju, dodatno se prema mišljenju HOK-a smanjuju procesna prava stranaka jer se redovna revizija ukida, a uvodi se tzv. revizija po dopuštenju,  što znači da se revizija može podnijeti tek po ishođenju dopuštenje od Vrhovnog suda RH.

Sudionici Okruglog stola razmijenili su mišljenja i stavove u vezi ovog pitanja, a u cilju pronalaženja najboljeg rješenja.

Stav većine govornika, pa i HOK-a, je da bi redovna revizija trebala ostati barem u nekom prijelaznom razdoblju dok se ne vidi kako će funkcionirati revizija po odobrenju. Hrvatska odvjetnička komora smatra da bi najbolje rješenje ipak bilo ostanak redovne.