Planirana i održana predavanja za članove OZ Zagreb

Planirana predavanja za članove OZ Zagreb:

 

„USPOSTAVA PRAVNOG JEDINSTVA ZEMLJIŠTA I ZGRADE, BRISOVNA TUŽBA I TUŽBA ZA ISPRAVAK «

15.4. 2019.

„USPOSTAVA PRAVNOG JEDINSTVA ZEMLJIŠTA I ZGRADE, BRISOVNA TUŽBA I TUŽBA ZA ISPRAVAK“  

17.4. 2019.

 

 

Održana predavanja za članove OZ Zagreb

 

„RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE NEKRETNINA“  22.01. 2019.

„UREDBE KROZ NOVI ZAKON O MPP VEZANE UZ TRGOVAČKE UGOVORE“ 07.02. 2019.

„SKLAPANJE I IZMJENE UGOVORA O RADU I NAKNADA ŠTETE IZ RADNOG ODNOSA“ 14.2. 2019.

„REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI U KAZNENOM POSTUPKU U SUDSKOJ PRAKSI“ 21.2. 2019.

„TUŽBE RADI KREDITA U CHF (UZ POSEBAN OSVRT NA ROKOVE ZASTARE) S PREGLEDOM PRAVOMOĆNIH PRESUDA HRVATSKIH SUDOVA U PREDMETIMA UTVRĐIVANJA NIŠTETNOSTI UGOVORA O KREDITU U CHF" 28. 2. 2019.

„TUŽBE RADI KREDITA U CHF (UZ POSEBAN OSVRT NA ROKOVE ZASTARE) S PREGLEDOM PRAVOMOĆNIH PRESUDA HRVATSKIH SUDOVA U PREDMETIMA UTVRĐIVANJA NIŠTETNOSTI UGOVORA O KREDITU U CHF“  12.3. 2019.

„STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU U SUDSKOJ PRAKSI".  7.3 2019.

„STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU U SUDSKOJ PRAKSI". 20.3. 2019.

„ELEKTRONIČKI DOKAZI I NJIHOVA UPORABA U SUDSKIM POSTUPCIMA - OSNOVE RAČUNALNE I MOBILNE FORENZIKE, ENKRIPCIJA I  PRISTUP UDALJENIM PODACIMA”   28.3.2019.

„PRAVO NA BRANITELJA U PRAKSI I ODLUKAMA VSRH“  4.4. 2019.

„SUDSKO IMENOVANJE PRIVREMENE UPRAVE (PRETPOSTAVKE I OVLASTI PRIVREMENOG UPRAVITELJA)“   11. 4. 2019.