Popis napravljenih odvjetničkih iskaznica, br.2

  1. Lujak Gašpar