Pravosudni ispit

1. Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN br. 84/08 i 75/09)
2. Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita (NN br. 96/09)
3. Prijava za polaganje pravosudnog ispita:
Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa, Zagreb, Dežmanova 6, neposredno ili putem pošte, najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
U prijavi je nužno naznačiti područje iz kojeg se želi pisati treća radnja, a koja može biti iz radnog, trgovačkog ili upravnog prava.
U prijavi se može navesti kada se želi polagati usmeni dio pravosudnog ispita.
Ukoliko kandidat nakon završenog studija promijeni osobno ime, dužan je uz prijavu priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih, vjenčani list ili rješenje o promjeni imena.
Za odvjetničke vježbenike koji su započeli s radom prije stupanja na snagu Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN br. 84/08 i 75/09) (do 31.prosinca 2008. godine) uz prijavu je obavezno priložiti diplomu i potvrdu Hrvatske odvjetničke komore o obavljenoj vježbi u trajanju od 18 mjeseci.
Za odvjetničke vježbenike koji su započeli s radom nakon stupanja na snagu Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN br. 84/08 i 75/09) (od 1.siječnja 2009.) godine uz prijavu je obavezno priložiti diplomu, potvrdu Hrvatske odvjetničke komore o obavljenoj vježbi u trajanju od 18 mjesec i potvrdu o sudjelovanju u teoretskom dijelu stručnog obrazovanja.
Sve isprave koje se prilažu uz prijavu za polaganje trebaju se dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Kandidati koji ponovno prijavljuju pravosudni ispit nisu obvezni ponovno dostavljati navedene isprave.

Za sam pristup polaganju pravosudnog ispita potrebno je Ministarstvu pravosuđa uplatiti iznos od 2.555,00 kuna. Polovica predmetnog iznosa vraća se uplatitelju (odvjetničkom vježbeniku) putem regresa od strane Hrvatske odvjetničke komore, sve pod uvjetom uspješno položenog ispita. Za navedno je potrebno poslati pismeni zahtjev Hrvatskoj odvjetničkoj komori, uz dostavu dokaza o položenom pravosudnom ispitu, te broj tekućeg računa na koji će biti isplaćen regres.

Udruga svake godine upućuje dopis svim odvjetnicima koji na vježbi imaju odvjetničke vježbenike da financijski pomognu svojim vježbenicima na način da podmire navedeni trošak na ime pristupa polaganju pravosudnog ispita.

Ispiti su javni, te se mogu slušati, nakon prijave Ministarstvu pravosuđa.
Uvjeti i cjelokupna regulative, te sve obavijesti pristupnicima, dostupni su na internet stanicama Ministarstva pravosuđa pod rubrikom Ispiti. http://www.mprh.hr/Default.aspx?sec=225

Za ostale upite u vezi s polaganjem pravosudnog ispita odvjetnički se vježbenici mogu obratiti Ministarstvu pravosuđa na brojeve telefona (01) 3710-700, (01) 3710-705 i (01) 3710-800 i to srijedom u vremenu od 9-13 sati.

Pravni izvori za polaganje pravosudnog ispita:

Ispitno povjerenstvo za polaganje pravosudnog ispita utvrdilo je izvore za polaganje pravosudnog ispita, koje možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa pod rubrikom Ispiti http://www.mprh.hr/Default.aspx?sec=225