Predavanje "Ravrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina"

Riječki odvjetnički zbor u suradnji s Odvjetničkom akademijom Hrvatske odvjetničke komore organizira predavanje «Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina» u utorak 12. veljače 2019. s početkom u 17 sati u konferencijskoj dvorani «Euroherc osiguranja» d.d. u Rijeci, Riva 8. Predavač je dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić, sutkinja i voditeljica grupe za stvarno pravo na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Zainteresirani moraju svoj dolazak potvrditi (tajnici Sanji Kostešić) na tel. 214-055; fax 320-423 ili e-mailom: rijeka@hok-cba.hr

U prilogu poziv na predavanje