Prijava za pristup LMS sustavu

Prijavljujem se za pristup LMS sustavu radi praćenja predavanja namijenjenih odvjetnicima

 

Ispunjavanjem ovog obrasca dajem suglasnost HOK-u za obradu i korištenje ovih mojih osobnih podataka u svrhu edukacije koju provodi Odvjetnička akademija HOK-a

 

Forma za prijavu