Primitak i pohrana odvjetničkih punomoći u Fini

Fina je obavijestila Hrvatsku odvjetničku komoru da će se od 1. lipnja 2017. godine punomoći za koje se traži pohrana evidentirati u Fini u elektroničkom obliku. Punomoć za koje se traži pohrana treba Fini biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici. U punomoći je potrebno navesti naziv odnosno ime i prezime i OIB davatelja punomoći, ime i prezime i OIB punomoćnika te datum izdavanja punomoći. Podatak o OIB-u punomoćnika potreban je za evidentiranje i pohranu punomoći u Fini. Također potrebno je dostaviti u popratnom dopisu adresu elektroničke pošte davatelja punomoći i punomoćnika. Prilikom poduzimanja pravnih radnji pred Finom u okviru izdane punomoći, punomoćnik se treba pozvati na broj pohranjene punomoći.

U prilogu se nalazi dopis Fine u cijelosti.