Propisi

Statut Udruge odvjetničkih vježbenika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori

Novi Statut Udruge odvjetničkih vježbenika donesen je 7. lipnja 2008. godine, a stupio je na snagu 20. prosinca 2008. kada ga je potvrdio Upravni odbor HOK-a. Statut je dostupan u nastavku.

Statut Udruge odvjetničkih vježbenika pri HOK-u

 

Ostali propisi

Statut Hrvatske odvjetničke komore (NN 74/09, 90/10 i 64/11)

Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN br. 84/08 i 75/09)

Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita (NN br. 96/09)

Kolektivni ugovor o uvjetima rada te pravima i obvezama iz radnog odnosa između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika

Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu.