Stav Upravnog odbora od 10. srpnja 2020. godine

Povodom vijesti u medijima o mogućem spajanju Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave u jedno ministarstvo, Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore  je na svojoj sjednici 10. srpnja 2020. zauzeo stav da takvo spajanje navedenih ministarstava nije svrsishodno i opravdano te je mišljenja da bi Ministarstvo pravosuđa trebalo ostati samostalno ministarstvo i intenzivno i fokusirano nastaviti započete reforme pravosuđa kao neovisnog i samostalnog dijela trodiobe vlasti.