Sveučilište u Zagrebu: Poziv na panel-diskusiju "Direktiva o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu EU: članci 11. i 13."

Sveučilište u Zagrebu 
i Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Intelektualno vlasništvo“pozivaju na panel–diskusiju „Direktiva o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu EU: članci 11. i 13.“ u petak, 11. siječnja 2019. godine, u 11 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14.

U prilogu više pojedinosti i program panel-diskusije.