Tijela Udruge

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruge

Udruga imenuje određene članove i u komisije i odbore HOK-a i to:

 • Komisija za suradnju s odvjetničkim vježbenicima, 2 člana,
 • Komisija za ispitivanje dostojnosti, 1 član,
 • Komisija za međunarodnu suradnju, 1 član,
 • Kreditni odbor, 1 član

Udruga ima i svoje predstavnike u Vijeću Disciplinskog suda, Vijeću Višeg disciplinskog suda te u Vijeću Vrhovnog suda RH.

Skupštinu Udruge čine svi članovi Udruge, odnosno svi odvjetnički vježbenici u RH.

 

Članovi Upravnog odbora UOV:

 1. predsjednik UO: Bruno Pelicarić, e-mail: brunopelic@gmail.com
 2. potpredsjednik UO: Frane Domagoj Jadrijević-Tomas  
 3. član UO: Ivan Dilber
 4. član UO: Borna Tafra
 5. član UO: Nikolina Maretić
 6. član UO: Ana Bulatović  
 7. član UO: Nikolina Fantov

Članovi Komisije za suradnju s odvjetničkim vježbenicima:

 1. Danijela Jurić
 2. Filip Marijanović

Člana Komisije za ispitivanje dostojnosti:
Matej Brkić

Član Komisije za međunarodnu suradnju:
Petra Penić

Član Kreditnog odbora:
Matej Trkanjec

Član Vijeća Disciplinskog suda:
Bruno Mudronja

Član Vijeća Višeg disciplinskog suda:
Ines Hlupić

Članovi Vijeća Vrhovnog suda RH:

 1. Ana Bago
 2. Maja Novosel

 

Redovna godišnja skupština

Redovna godišnja skupština Udruge u pravilu se održava krajem mjeseca svibnja u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu, Koturaška 53/II. Na redovnoj godišnjoj skupštini biraju se članovi Upravnog odbora, te predstavnici u komisijama i odborima HOK-a i članovi vijeća. Predsjednik Upravnog odbora na skupštini podnosi izvješće o radu tijela Udruge za proteklu godinu.

Članovi Odbora i Komisija biraju se na vrijeme od godinu dana te imaju pravo ponovnog izbora.

Upravni odbor djeluje kao izvršno tijelo Udruge te ima sedam članova unutar kojih su i Predsjednik Udruge te zamjenik Predsjednika Udruge.

Predsjednik Udruge osim što zastupa Udrugu, podnosi izvješće o svom radu i radu Upravnog odbora Skupštini Udruge. Predsjednik Udruge je također i član Upravnog odbora HOK-a, te sudjeluje u radu samog Upravnog odbora Komore.