Obavijest OGSZG o otpremi sudskih pismena putem odvjetničkih pretinaca – srpanj i kolovoz 2022.

S obzirom na korištenje godišnjih odmora u mjesecu srpnju i kolovozu na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, otpremanje sudskih pismena će se u periodu 18. srpnja 2022. do 19. kolovoza 2022. vršiti na uobičajeni način. Otpremna pisarnica će upisivati u knjigu otpreme pošte pismena no neće ih predavati poštanskom uredu do 22. kolovoza 2022., osim pošiljki hitne naravi. Nakon 22. kolovoza 2022. kronološkim redom primitka otpremna pisarnica će dostaviti pismena poštanskom uredu. Sudska pismena upućena odvjetnicima na odvjetničke pretince, redovito će se ulagati u pretince, na povratnice će se stavljati datum ulaganja pismena u pretince s tim da se pismena neće po proteku od 8 dana stavljati na oglasnu ploču suda.