OGS u Zagrebu: otpremanje sudskih pismena od 22. srpnja do 23. kolovoza 2024. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu obavijestio je Hrvatsku odvjetničku komoru da će se otpremanje sudskih pismena Općinskog građanskog suda u Zagrebu vršiti na uobičajen način u periodu od 22. srpnja 2024. do 23. kolovoza 2024. godine

Sudska pismena upućena odvjetnicima na odvjetničke pretince, redovito će se ulagati u pretince, na povratnice će se stavljati datum ulaganja pismena u pretince s tim da se pismena neće po proteku od 8 dana stavljati na oglasnu ploču suda do 23. kolovoza 2024. godine.