Čl. 46 Statuta

TUMAČENJE DUŽNOSTI I OBVEZA PRIVREMENOG ZAMJENIKA-ČL. 46 STATUTA

U slučaju imenovanja odvjetnika privremenim zamjenikom drugog odvjetnika:
 
– privremeni zamjenik ovlast zastupanja temelji na punomoći koja je izdata za korist odvjetnika kojeg zamjenjuje, pa privremeni zamjenik nije dužan zahtijevati od stranke posebnu punomoć kojom bi stranke privremenog zamjenika ovlastile na zastupanje, a sve to sukladno odredbi stavka 3. čl. 46. Statuta Hrvatske odvjetničke komore,
 
– odvjetnički vježbenici nastavljaju obavljati vježbu u uredu u kojem su zaposleni, jer ured ne prestaje s radom s obzirom da je imenovan privremeni zamjenik, a to sukladno odredbi čl. 46. Statuta Hrvatske odvjetničke komore.
 
Odvjetnik A.S. u Osijeku, navodi da je određen privremenim zamjenikom drugom odvjetniku, te da suci zahtijevaju zamjeničku punomoć jer da se Statutom HOK-a ne mogu prenijeti prava, odnosno ovlaštenja zastupanja na drugog odvjetnika kao privremenog zamjenika. Nastavno, postavlja upit da li odvjetnički vježbenici u slučaju kad je privremeno obustavljeno obavljanje odvjetništva odvjetniku kod kojeg su zaposleni nastavljaju vježbu kod odvjetnika kojem je privremeno obustavljeno obavljanje odvjetništva, ali po uputama i nadzoru privremenog zastupnika.

Odredbom st. 2. čl. 41. Zakona o odvjetništvu (NN br. 9/94) Statutom Hrvatske odvjetničke komore uređuje se organizacija Komore, oblici udruživanja odvjetnika za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave, uvjeti za rad zajedničkih odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava te za povezivanje odvjetničkih ureda, prava i dužnosti odvjetnika i odvjetničkih vježbenika prema Komori, disciplinski postupak za utvrđivanje povreda dužnosti i ugleda odvjetništva, tijela za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka te druga pitanja značajna za odvjetništvo. Na temelju navedenog se zaključuje da je dopušteno Statutom odrediti sva značajna pitanja koja su bitna za obavljanje odvjetničke službe, pa tako između ostalog urediti značajno pitanje privremenog zamjenika, kao i preuzimatelja ureda, s obzirom da postoje takove situacije koje moraju osigurati ostvarivanje pravozaštitne potrebe stranaka bez obzira na status odvjetnika kojeg su izabrali za zastupanje.

S obzirom na navedeno u slučaju imenovanja odvjetnika privremenim zamjenikom drugom odvjetniku tada privremeni zamjenik ovlast zastupanja temelji na punomoći koja je izdata za korist odvjetnika kojeg zamjenjuje, pa privremeni zamjenik nije dužan zahtijevati od stranke posebnu punomoć kojom bi stranke privremenog zamjenika ovlastile na zastupanje, a sve to sukladno odredbi stavka 3. čl. 46. Statuta Hrvatske odvjetničke komore.

Glede statusa odvjetničkih vježbenika ističe se da odvjetnički vježbenici nastavljaju obavljati vježbu u uredu u kojem su zaposleni, jer ured ne prestaje s radom s obzirom da je imenovan privremeni zamjenik, a to sukladno odredbi čl. 46. Statuta Hrvatske odvjetničke komore.

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore je ovlašten zauzeti stavove na temelju čl. 41. Zakona o odvjetništvu u svezi s člankom 65. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (NN br. 25/95, 92/99, 08/05, 117/05).

UPRAVNI ODBOR HOK, posl. br. 6397/2007 od 27. listopada 2007.