Općinski sud u Rijeci vraća se radu u okviru redovnog radnog vremena

Općinski sud u Rijeci od 12. svibnja 2023. godine vraća se radu u okviru redovnog radnog vremena suda. Na Općinskom sudu u Rijeci je od 7. svibnja 2020. godine zbog povećanog opsega posla i povećanog priljeva predmeta te nedovoljnog radnog prostora bio uveden rad prije i poslije podne, a budući da sada više za to nema potrebe, sud će raditi u jednoj smjeni.