Konferencija “Trgovačka društva na prekretnici – pogled unaprijed” u studenome u Opatiji

Zavod za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci u suorganizaciji s Jean Monnet međusveučilišnim centrom izvrsnosti Opatija,  poziva na konferenciju

TRGOVAČKA DRUŠTVA NA PREKRETNICI – POGLED UNAPRIJED

koja će se održati dana 10. studenog 2023. u Vili Antonio,

Vladimira Nazora 2, Opatija

https://www.opatija-convention.com/villa-antonio-2/

Dinamične društvene promjene, rastuća digitalizacija i dijelom prevladana pandemija postavljaju brojne izazove pred trgovačka društva. Briga o održivosti trenutno prožima cjelokupno EU zakonodavstvo te svjedoči o ambiciji EU-a da se globalno nametne kao čuvar europskih društvenih vrijednosti. Također, pandemijske okolnosti daju dodatni poticaj digitalizaciji proizvodnih, radnih i upravljačkih procesa u trgovačkom društvu, izlažući ga, više nego ikad, utjecajima iz okoline. S tom izloženošću rastu i prilike, ali i rizici, koje su članovi uprava i ključne osobe u društvu dužne uzeti u obzir prilikom donošenja poslovnih odluka. U tom kontekstu postavlja se i pitanje svih pitanja – koja je svrha trgovačkog društva? O navedenim temama izlagat će eminentni pravni i ekonomski stručnjaci iz RH i inozemstva u dva konferencijska bloka i na okruglom stolu. Radni jezici su hrvatski i engleski.

Program skupa i prijavnica za sudjelovanje nalaze se u privitku.

Konferencija je namijenjena pravnim i ekonomskim stručnjacima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, sucima, članovima uprava i osnivačima trgovačkih društava, kao i dužnosnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave koje osnivaju trgovačka društva, odnosno dužnosnicima regulatornih agencija koje ih nadziru.

Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji iznosi 200 EUR. PDV je uračunat. Prijave su otvorene do 6.11.2023.

Early bird rate, plativo do 20.10.2023.: 150 EUR, PDV uračunat. Popust od 10 % na cijenu ostvaruju zaposlenici iz iste organizacije. Popust od 20% na cijenu ostvaruju studenti.

Kotizacija se uplaćuje se na račun Pravnog fakulteta u Rijeci, IBAN: HR26 2402 0061 1001 1002 5, Poziv na broj: 66151112- OIB platitelja

Kotizacija obuhvaća: knjigu sažetaka te okrjepu u konferencijskim pauzama prema programu.

Prijava za konferenciju podnosi se uz potvrdu o uplaćenoj kotizaciji na:

e-poštu: zpd@pravri.hr cc: dekanat@pravri.hr

Hotelski smještaj sudionici rezerviraju sami.

PROGRAM

PRIJAVNICA