Međunarodni simpozij “Javna služba” 21. i 22. rujna 2023. u Splitu

Pravni fakultet u Splitu,  Sveučilište Panthéon – Assas (Paris II), Sveučilište u Splitu, Državni savjet Republike Francuske, Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske,

Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja – R. Schuman u Splitu organiziraju međunarodni simpozij na temu: „Javna služba“

Simpozij će se održati u Splitu 21. i 22. rujna  2023. godine u Mediteranskom institutu za istraživanje života, Šetalište Ivana Meštrovića 45, 21000 Split.

Prijave za sudjelovanje na Simpoziju: https://upravnopravnidani.pravst.unist.hr/prijavnica/

Informacije: Pravni fakultet u Splitu, Domovinskog rata 8., UPRAVNOPRAVNI DANI, 21000 Split,  e-mail upravnopravnidani@pravst.hr , web: https://upravnopravnidani.pravst.unist.hr/

Program simpozija dostavlja se u prilogu.