Natječaj za međunarodni staž Odvjetničke komore Pariza

Odvjetnička komora Pariza objavljuje natječaj za međunarodni staž, obrazovanje namijenjeno mladim stranim odvjetnicima koji dobro govore francuski jezik i koji žele otkriti francusko i europsko pravo kao i praksu odvjetništva u Francuskoj.
Rok za prijave je 23. lipnja 2023. godine a u prilogu su dodatna objašnjenja na francuskom i engleskom jeziku.

FR Présentation – Stage international

EN Présentation – Stage international