Opći tečaj intelektualnog vlasništva od 10. listopada do 20. studenoga 2022.

Opći tečaj intelektualnog vlasništva putem učenja na daljinu (on-line) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (oznaka tečaja: DL-101) jedan je od najpopularnijih oblika općeg obrazovanja iz ovog područja, koji je do sada završilo više od 350.000 polaznika diljem svijeta. Tečaj obuhvaća sva važnija područja intelektualnog vlasništva, kao i potrebna znanja o sprječavanju povreda prava intelektualnog vlasništva.

U suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo Državni zavod za intelektualno vlasništvo omogućava pohađanje ovog tečaja na hrvatskom jeziku (oznaka tečaja: DL-101HR), kako bi isti bio dostupan široj javnosti u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će osamnaesti Opći tečaj intelektualnog vlasništva na hrvatskom jeziku (DL101HR), putem učenja na daljinu biti održan u periodu od 10. listopada do 20. studenoga 2022. godine.

Prijave na tečaj vrše se putem interneta i traju do popunjavanja raspoloživih mjesta.
Završni ispit održat će se (također on-line) od 21. do 23. studenoga 2022. godine.

Tečaj je besplatan, a s obzirom na činjenicu da je broj polaznika ograničen, u Vašem je interesu da se čim prije prijavite, jer je to jedini uvjet za prednost pristupu tečaju. Nakon zatvaranja prijava, nije moguć naknadni upis, a nema ni liste čekanja.

Za registraciju i prijavu na tečaj molimo pažljivo slijedite upute na stranici http://www.dziv.hr/hr/edukacija/dl-101-hr/registracija-prijava/

Za sva pitanja vezana uz tečaj DL101HR molimo obratite se administratoru na adresu elektroničke pošte: administrator.tecaja@dziv.hr

Dozvola za kontaktiranje