Poziv na seminar Komunikacijske vještine za pravnike – 12., 19. i 26. lipnja 2024.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva Vas na sudjelovanje u seminaru pod nazivom Komunikacijske vještine za pravnike na engleskom jeziku koje je Katedra za strane jezike tog fakulteta osmislila u povodu Europske godine vještina, a na temelju analize potreba provedene u proteklih nekoliko godina.

Riječ je o seminaru kojim se želi pomoći pravnicima (osobito mlađima) da se bolje nose s izazovima kulturološke uvjetovanosti međunarodne pravne komunikacije te postanu uspješniji komunikatori u međunarodnom kontekstu.

Seminar će se održavati u tri modula od kojih će prvi biti na programu 12. lipnja, a sljedeća dva održat će se 19. i 26. lipnja 2024. godine – u poslijepodnevnim satima: od 17 do 20.15 sati, na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ali i uz mogućnost online sudjelovanja.

Kalendar:
12. lipnja 2024., 17 do 20.15 sati – 1. modul: Međunarodna pravna komunikacija i komparativno pravo
19. lipnja 2024., 17 do 20.15 sati – 2. modul: Poslovno pregovaranje za pravnike
26. lipnja 2024., 17 do 20.15 sati – 3. modul: Pravno prevođenje

Mjesto održavanja:
Pravni fakultet, Ćirilometodska 4, dvorana III
Mogućnost prisustvovanja i online putem platforme Google Meet

Kotizacija: 360 eura

Prijave:
Prijave su moguće do 8. lipnja 2024. putem prijavnog obrasca na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/1FcsjynxOua2gTbXw6JTvAFJuiJnWxZjbqPQzzyu4XRM/viewform

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na e-adresu: strani-jezici@pravo.hr.

Poziv i sve potrebne informacije o seminaru:
Poziv na seminar Komunikacijske vještine za pravnike