Pravni fakultet u Zagrebu raspisuje natječaj za specijalistički studij “Građanskopravna i obiteljskopravna znanost”

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis polaznika na Sveučilišni specijalistički studij “Građanskopravna i obiteljskopravna znanost”

Na studije se može upisati:

–   osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij

–   osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

Nastava započinje u zimskom semestru akademske godine 2023/2024.

Studij traje četiri semestra, školarina iznosi 1.128,14 EUR ( 8.500,00 HRK) po semestru.

Prijave se primaju do 1. rujna  2023. na adresu:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg Republike Hrvatske 3

10000 Zagreb

(Natječaj- upis na Sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost)

Uz prijavu je obvezno priložiti:

–   životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti

–    diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima studija i ostvarenim ocjenama s izračunatim prosjekom ocjena;

–   potvrdu / izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika u mjeri da se može   koristiti stranom literaturom;

Svi podnositelji prijava bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski programi i izvedbeni planovi poslijediplomskih studija objavljeni su na web stranici: https://www.pravo.unizg.hr/specijalisticki/GPOP

Predavanja se održavaju: petak popodne – subota prijepodne.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti putem e-maila: jasmin.mujinovic@pravo.hr ili pozivom na broj telefona 01/4895608