Pravni fakultet u Zagrebu raspisuje natječaj za specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje  natječaj za upis polaznika  na Sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanosti

Na studije se može upisati:

  • osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij
  • osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja
    Nastava započinje u zimskom semestru akademske godine 2023/2024.  Studij traje četiri semestra, školarina iznosi 1.128,14 EUR ( 8.500,00 HRK) po semestru.

Prijave se primaju do 30. listopada  2023. na adresu:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb  (Natječaj- upis na Sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost)

Uz prijavu je obvezno priložiti životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti , diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima studija i ostvarenim ocjenama s izračunatim prosjekom ocjena;   potvrdu / izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika u mjeri da se može  koristiti stranom literaturom;

Svi podnositelji prijava bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Predavanja se održavaju radnim danom petak popodne od 16 h-21 h – subota prijepodne od 9-12 h.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti putem e-maila: jasmin.mujinovic@pravo.hr ili pozivom na broj telefona 01/4895608.

NASTAVNI PROGRAM – specijalistički studij Građanskopravne…