Seminar u organizaciji EIPA-e i posjet Sudu Europske unije 25. i 26. rujna 2024.

Obavještavaju se članovi HOK-a o održavanju seminaru u organizaciji EIPA-e te posjet Sudu Europske unije na temu Uredba EU Bruxelles I bis – nadležnost, priznavanje i izvršenje presuda u građanskim i trgovačkim stvarima, 25. i 26. . rujna 2024., Luxembourg.

U programu seminara, možete pročitati kratki opis i pregled tema, a za više pogodnosti i detalja o seminaru obratite se na sljedeći e-mail: b.opletalova@eipa.eu

24583036_Programme_Seminar 6