Propisi i mišljenja

Zakon o odvjetništvu

Statut

Tarifa

 Izmjene i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika  (NN 37/22 od 23.3.2022)

Izmjene i dopune Tarife – 3.7.2015.

Kodeks odvjetničke etike

Pravilnici

Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske (NN 38 /2022)

Kolektivni ugovor

Oblik i sadržaj poziva građaninu